تبلیغات
Google

موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

تـ ع ـجیل | TaaJiL ( گروه سایبری و امر به معروف تعجیل ) - آشنایی با اصول دین...
taajil
عضویت در خبرنامه
با عضویت در گروه تعجیل, روزانه جدیدترین مطالب ارزشی برای شما ایمیل خواهد شد
اکنون به صفحه ای هدایت می شوید که باید کد امنیتی را وارد نمایید و در آخر بر روی لینکی که به ایمیل شما ارسال می شود کلیک کنید. با تشکر

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
همچنین، با وارد کردن ایمیل دوستان خود, آخرین مطالب ارزشی-مهدوی را به آنها هدیه خواهید داد.
~-~-~-~-~-~-~-~

number of Taajil.ir Feed Readers
همراهان تـ ع ـجیل

صدای میقات عمارنامه
ثامن تـــم
معببر سایبری فندرسک سنگر سایبری
ضد شیطان پرستی طرح بیعت منتظران با امام زمان (ع)
شیعه عاشق  آل کسا
 ورزشی پزشکی نماز torkaman
چتر حجاب
شهید تورجی زاده
javanskin
محض رضا
سربداران
پایگاه فرهنگی دختر چادری
پایگاه اینترنتی شهید احمدی روشن

تبادل لـــوگو
بانیان تعجیل
گروه سایبری مهندس میرزابیگی
گوگل پیج رنک  


مرکز پایگاههای مرجع شهیدان
گوگل پیج رنک  


 مقتدر مظلوم
گوگل پیج رنک  


 نماز
گوگل پیج رنک  


 ولایت خامنه ای حفظه الله
گوگل پیج رنک  


 امام منجی
گوگل پیج رنک  


 مهدی بیا
گوگل پیج رنک  


 مقر افسران جنگ سایبری
گوگل پیج رنک  

نویسنده مطلب :   یوسف | مهدے بیا          
--------------------------------------------------↓

اصول دین مقدس اسلام پنج است:

1 ـ توحید     2 ـ عدل     3 ـ نبوت     4 ـ امامت     5 ـ معاد

1 ـ توحید:
توحید آن است كه انسان بداند جهان را (خداى یكتا) آفریده و به آن هستى بخشیده و همه چیز در دست اوست بنا بر این آفرینش، روزى دادن، زنده نمودن، سلامتى، مرض... همه و همه به اراده اوست.

2 ـ عدل
بدین معنى كه: دادگر است و به كسى ستم نمى نماید و كارى را بدون حكمت انجام نمى دهد، بنا براین هرچه را مى آفریند و روزى مى دهد و آنچه را مى دهد و باز مى ستاند از روى مصلحت است اگرچه ما نمى دانیم.

3 ـ نبوت
پیامبر به كسى مى گویند كه: خداوند متعال به او وحى مى فرماید و پیامبران بر دو دسته اند:
1 ـ پیامبر مرسل: كسى را گویند كه از طرف خدا برانگیخته شده تا مردم را از تاریكى به روشنائى و از باطل بسوى حق و از خرافات به حقیقت و از نادانى بسوى دانش راهنمائى كند.

4 ـ امامت
خداوند همانگونه كه پیامبران را تعیین مى فرماید جانشینان پیامبران را نیز تعیین مى فرماید و دوازده نفر جانشین براى پیامبر ما محمد(ص) برگزیده است كه آنان همان دوازده امامى هستند كه نزد مسلمانان مشهورند.

5 ـ معاد
معاد عبارت است از اینكه: خداوند انسان را پس از مردن زنده مى كند تا نیكوكاران را پاداش دهد و بدكاران را به كیفر اعمال خود برساند.

بدلیل مفصل بودن مطلب، در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

                                       شاید این جمعه بیاید ، شاید ...

اصول دین

اصول دین مقدس اسلام پنج است:
1 ـ توحید.
2 ـ عدل.
3 ـ نبوت.
4 ـ امامت.
5 ـ معاد.

1 ـ توحید:
توحید آن است كه انسان بداند جهان را (خداى یكتا) آفریده و به آن هستى بخشیده و همه چیز در دست اوست بنا بر این آفرینش، روزى دادن، زنده نمودن، سلامتى، مرض... همه و همه به اراده اوست.
(إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون)(1).
ترجمه: هرگاه خداوند چیزى را اراده كند انجام مى گیرد.
دلیل بر وجود خدا، آنچه در آسمان مى بینیم از خورشید و ماه و ستارگان درخشان، ابرها، بادها، باران و آنچه در زمین مشاهده مى كنیم از دریاها، جویبارها، میوه جات، درختان و معادن گرانبها طلا و نقره و زبرجد و اقسام پرندگان كه در هوا به پرواز در مى آیند و حیواناتى كه در آبها شناورند و حیوانات گوناگون كه در روى زمین هستند با صداها و اندازه هاى مختلف، و انسان این موجود شگفت انگیز آفرینش با حواس مختلفى كه دارد: چشم، گوش، زبان، درد، شادى، عصبانیت اندوه و مانند آن. همه اینها ما را به خدائى دانا و بزرگ راهنمائى مى كنند كه به او عقیده مندیم و او را پرستش مى نمائیم و از او یارى مى جوئیم و در هرحال به او توكل داریم:
خداوند داراى صفات بسیارى است:
مانند (علم) بدین معنى كه او همه چیز را از كوچك و بزرگ مى داند و از قلب همگى آگاهست.
و مانند (قدرت) یعنى: او بر هرچیزى توانا است، بر آفریدن، روزى دادن، میراندن، زنده كردن و غیر اینها.
و مانند (حیات) یعنى: او زنده اى است كه نخواهد مرد.
و مانند (اراده) یعنى: او خواستار كارهائیست كه در آن مصلحت است و هیچگاه كار زیان بخشى انجام نمى دهد.
و مانند (ادراك) یعنى: او همه چیز را مى بیند و همه چیز را مى شنود، گرچه آهسته باشد.
و مانند (قدمت) یعنى: او پیش از هرچیز بوده و همه چیز را آفریده و بعد از همه چیز خواهد بود.
و مانند (تكلم) یعنى: او با هریك از بندگان خالص خود و پیامبران و فرشتگانش كه خواسته باشد سخن مى گوید.
و مانند (صدق) یعنى: آنچه مى گوید راست است و از وعده خود تخلف نمى ورزد. اینها همه گذشته از اینكه آفریننده و روزى دهنده، و زنده كننده، و میراننده و بخشنده و مهربان و برتر، و شریف و كریم است، خداى بزرگ از نقص هم بركنار است، بنا بر این جسم نیست، مانند اجسام ما و از اجزاء مختلفه تركیب نیافته است. و دیدن او امكان پذیر نیست نه در دنیا و نه در آخرت.
و عوارض بر او راه نمى یابد، بنا بر این مریض نخواهد شد، گرسنه نمى شود، خوابش نمى برد و پیر هم نمى گردد، در كارهاى خود شریك نداشته، یكه و تنها است، و صفات خدا عین ذاتش مى باشد: پس: از ابتداى عالم بوده و قدرت داشته است، مانند ما نیست كه نخست نادان بودیم و سپس دانا شدیم، قدرت نداشتیم و آنگاه مقتدر گشتیم. بى نیاز است یعنى: نیازى به مشورت و همكارى ندارد و به وزیر و لشكرى محتاج نیست.

2 ـ عدل
بدین معنى كه: دادگر است و به كسى ستم نمى نماید و كارى را بدون حكمت انجام نمى دهد، بنا براین هرچه را مى آفریند و روزى مى دهد و آنچه را مى دهد و باز مى ستاند از روى مصلحت است اگرچه ما نمى دانیم. همانطورى كه اگر دكترى به بیمار خود داروئى داد مى دانیم كه: در آن مصلحتى است گرچه آن مصلحت بر ما پوشیده باشد بنا بر این اگر دیدیم: خداوند متعال كسى را ثروتمند و دیگرى را تهیدست نموده، و یا به یكى شرافت بخشیده و به دیگرى نبخشیده، یا یكى را مریض كرده و دیگرى سالم است، و از این قبیل كارها... باید عقیده مند باشیم كه: همه اینها از روى حكمت و مصلحت است گرچه ما به حكمت آن پى نبریم.
چنانچه در روایت آمده كه حضرت موسى(ع) از خداوند درخواست كرد: برخى از دادگریهاى خود را كه در ظاهر مشكل مى آید باو نشان دهد، خداوند باو فرمود كه: به صحرا رود و بر سر چشمه آبى در كمین بنشیند تا جریانى را مشاهده كند. موسى (ع) بدانجا رفت و دید: اسب سوارى در سر چشمه پیاده شد و پس از رفع احتیاج از آنجا دور شد ولى هنگام رفتن فراموش كرد كیسه پول خود را همراه ببرد. پس از چندى كودكى آمد كیسه را برداشت و رفت سپس پیر مرد كورى از راه رسید و مى خواست وضو بگیرد كه دراین هنگام مرد سوار برگشت و چون كیسه پول خود را ندید پیر مرد نابینا را بسرقت پولش متهم ساخت، كشمكش بین این دو در گرفت تا اینكه بالاخره اسب سوار كور را كشت. خداوند به موسى وحى فرمود كه: اسب سوار مال پدر كودك را دزدیده بود، مال را بورثه پدر: (همان كودك) برگرداندیم و كور پدر اسب سوار را كشته بود كه اینك به كیفر خود رسید. این بود نمونه اى از عدل و دادگسترى خداوند، گرچه از نظر كوته بین ما درست نیست.

3 ـ نبوت
پیامبر به كسى مى گویند كه: خداوند متعال به او وحى مى فرماید و پیامبران بر دو دسته اند:
1 ـ پیامبر مرسل: كسى را گویند كه از طرف خدا برانگیخته شده تا مردم را از تاریكى به روشنائى و از باطل بسوى حق و از خرافات به حقیقت و از نادانى بسوى دانش راهنمائى كند.
2 ـ پیامبر غیر مرسل: كسى است كه فقط براى خودش بر او وحى مى شود و در رسانیدن احكام به مردم مأموریتى ندارد. و تعداد پیامبران یكصد و بیست و چهار هزار است (124000) و پیامبران مرسل چند نفرى بیش نیستند، اول پیمبران (آدم) علیه السلام و آخر آنان (محمد) صلى الله علیه و آله وسلم است.
پیامبران مرسل نیز دو دسته اند:
دسته اول: الوالعزم و آنان كسانى هستند كه از جانب خدا براى شرق و غرب عالم برانگیخته شده اند و اینان پنج نفرند:
1 ـ ابراهیم(ع). 2 ـ نوح (ع). 3 ـ موسى(ع). 4 ـ عیسى(ع). 5 ـ محمد (ص).
دسته دوم ـ غیر الوالعزم و اینها بقیه پیامبران هستند.
یهودیان از پیروان موسى علیه السلام و مسیحیان از پیروان عیسى علیه السلام، و مسلمانان پیروان محمد صلى الله علیه و آله هستند. ولى دین اسلام مكمل ادیان گذشته است، پس بر همه مردم جهان لازم است كه از تعلیمات عالیه اسلام پیروى كنند همانطور كه خداى متعال مى فرماید.
(ومن یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسرین)(2).
ترجمه: هركس غیر از اسلام دینى اختیار نماید از او پذیرفته نمى شود و در آخرت از زیان كاران است.
اسلام تنها شریعت الهى است كه تا روز بازپسین برجا خواهد ماند و هیچگاه نسخ نمى شود.
تا كنون دانستید كه محمد(ص) آخرین پیامبر الهى است و دینش اسلام است، كه ناسخ همه ادیان و تا روز قیامت باقى است، اینك برخى از حالات آن حضرت را یاد آور مىشویم:
محمد(ص) فرزند عبدالله، مادرش آمنه دختر وهب است كه در روز جمعه هفدهم ربیع الاول پس از طلوع فجر عام الفیل در مكه و در زمان سلطنت پادشاه دادگر، (انوشیروان) بدنیا آمده است و در روز بیست و هفتم ماه رجب پس از گذشت چهل سال از عمر شریفش در كوه حرا از جانب خداوند به پیامبرى برانگیخته شد و جبرائیل (فرشته وحى) فرود آمد و اولین سوره قرآن را بر او نازل كرد (اقرا باسم ربك الذى خلق...)(3).
سپس براى رسانیدن پیامهاى الهى قیام كرد و در مراكز عمومى و میدانها مىگفت:
(ایها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا).
ترجمه: (اى مردم. بگوئید بجز خداى یكتا خدائى نیست تا رستگار شوید) ولى چون اهالى مكه مشرك بودند به استهزاء حضرتش پرداختند، مى خندیدند و آزارش مى دادند تا آنجا كه فرمود:
(ما او ذى نبى مثل ما او ذیت).
ترجمه: هیچ پیمبرى مانند من آزار ندید و در اول جز چند نفرى انگشت شمار به او نگرویدند، اول كسى كه ایمان آورد امام امیرالمؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام بود و پس از او همسر پیامبر حضرت خدیجه علیها السلام و سپس دسته اى دیگر ایمان آوردند و چون مشركین به حضرت بسیار ستم كردند، از مكه به مدینه هجرت فرمود، و این هجرت ابتداى تاریخ مسلمانان شد، در مدینه تعداد مسلمانان افزوده شد و دولت اسلامى روز به روز، رو به پیشرفت و قدرت مى رفت تا آنجا كه بر تمدنهاى جهان و ادیان سالفه برترى یافت. در مدتى كه پیامبر اسلام(ص) در مدینه منوره بودند جنگهائى براى مسلمانان پیش آمد كه همگى آنها بر اثر دشمنیهاى مشركین بود.
پیغمبر (ص) در تمام جنگها روش صلح و مسالمت را از دست نمى داد و لذا تعداد كشتگان از دو طرف، مسلمان و غیر مسلمان به شهادت تاریخ در همه جنگها (كه بیش از هشتاد جنگ بود) از یك هزار و چهارصد نفر تجاوز ننموده است.
از زمان بعثت پیغمبر اكرم(ص) تا هنگامى كه رحلت فرمود قرآن كم كم و بمناسبتهائى بر آن حضرت نازل مى گردید تا این كتاب بزرگ آسمانى در مدت بیست و سه سال تكمیل شد. پیغمبر اكرم(ص) دین و دنیاى مردم را منظم و مرتب مى ساخت، طرز داد و ستد و رویه معاشرت و اجراى سیاست را تشریع مى فرمود و پس از آنكه اسلام تكمیل شد این آیه نازل گردید:
(الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دیناً)(4).
ترجمه: امروز دین شما را كامل گردانیدم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را براى شما بهترین دین قرار دادم.
پس از رنجها و سختیهاى فراوان رفته رفته آثار كسالت در چهره پیامبر اسلام نمودار گردید و روز به روز شدت مى یافت تا اینكه در روز بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجرت جهان را بدرود گفت وطبق وصیت آن حضرت، على(ع) براى مراسم غسل و كفن و دفن و نماز خواندن اقدام كرد و در مدینه در جاى كنونى به خاك سپرده شد پیامبر اسلام (ص) در تمام احوال خود بارزترین نمونه براى امانت و اخلاص، راستگوئى و اخلاق نیك، دانش و بردبارى، گذشت و بخشش، كرم و شجاعت، تقوى و پرهیزكارى، زهد و فضیلت، پاكدامنى و دادگرى، فروتنى و جهاد بشمار مى رفت. بدن شریفش در اعتدال و تناسب بهترین بدنها و صورت مباركش در نورانیت و زیبائى همچون ماه شب چهاردهم درخشان بود.
خلاصه در او همه برتریها جمع و داراى شرافت و بزرگى بسیارى بود محور دانش و دادگسترى و فضیلت و مدار دین و دنیا بود، تا بحال مانندش نیامده و تا ابد نخواهد آمد.
این بود پیامبر مسلمانان، و این بود قانون گذار اسلام كه دینش بهترین ادیان و كتابش بهترین كتابها است (كه باطل در آن راه نداشته و نخواهد داشت و از جانب پروردگار جهان نازل گردیده است).

4 ـ امامت
خداوند همانگونه كه پیامبران را تعیین مى فرماید جانشینان پیامبران را نیز تعیین مى فرماید و دوازده نفر جانشین براى پیامبر ما محمد(ص) برگزیده است كه آنان همان دوازده امامى هستند كه نزد مسلمانان مشهور، و عبارتند از:
1 ـ امام امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(ع) پسر عموى پیغمبر ما محمد(ص) و شوهر دختر آن حضرت فاطمه سلام الله علیها.
2 ـ امام مجتبى: حسن بن على علیهما السلام كه مادرش فاطمه (ع) دختر محمد (ص) است.
3 ـ امام شهید: حسین بن على علیهما السلام كه مادرش فاطمه (ع) دختر محمد(ص) است.
4 ـ امام زین العابدین: على بن حسین علیهما السلام.
5 ـ امام باقر: محمد بن على علیهما السلام.
6 ـ امام صادق: جعفر بن محمد علیهما السلام.
7 ـ امام كاظم: موسى بن جعفر علیهما السلام.
8 ـ امام رضا: على بن موسى علیهما السلام.
9 ـ امام جواد: محمد بن على علیهما السلام.
10 ـ امام هادى: على بن محمد علیهما السلام.
11 ـ امام عسكرى: حسن بن على علیهما السلام.
12 ـ امام مهدى: محمد بن حسن قائم آل محمد علیهما السلام كه در انتظارش بسر مى بریم.
این امامان دوازده گانه حجت خدا بر مردم اند و همگى فرزندان رسول خدا(ص) مى باشند و در دانش و بردبارى، فضیلت و دادگرى، پاكدامنى و اخلاق نیكو و همه صفات مانند پیامبر اسلامند، مگر مى شود داراى این صفات برجسته نباشند؟ زیرا اینان جانشینان پیامبر، و پیشوایان مردم و راهبران اسلام و حجت خدا بر مردم جهانند. اینك حالات هریك را بطور اختصار بیان مى داریم و پیش از امامان به شرح حال دختر پیغمبر(ص)، و همسر على(ع)، مادر امامان فاطمه زهرا(ع) مى پردازیم:

دختر پیامبر (ص):
فاطمه زهرا، پدرش فرستاده خدا: محمد بن عبدالله(ص) و مادرش: بانوى بزرگ اسلام، خدیجه (ام المؤمنین) است، شوهرش بزرگترین جانشین پیغمبر، امیرالمؤمنین(ع) على است، و فرزندانش امامان دوازده گانه(ع) مىباشند، در روز بیستم ماه جمادى الثانى و چهل و پنجمین سال تولد پیغمبر(ص) بدنیا آمده و در روز سه شنبه سوم ماه جمادى الثانى یازده سال پس از هجرت پیامبر (ص) در سن هیجده سالگى دار فانى را بدرود گفته است. مراسم غسل و كفن و دفن او را امیرالمؤمنین(ع) بعهده گرفت و طبق وصیت آن حضرت، جنازه او را در شهر مدینه مخفیانه و در جاى پنهانى به خاك سپرد. این بانوى پرارج، در عبادت خدا و پرهیزكارى و فضیلت آئینه تمام نماى پدرش رسول خدا(ص) بود و خداوند در شأن او آیاتى چند از قرآن كریم نازل فرموده است، پیامبر اسلام به او (سیده نساء العالمین) یعنى: بزرگترین بانوى جهان لقب داد و او را بسیار دوست مى داشت، تا آنجا كه هرگاه بر رسول خدا وارد مى گشت، حضرت به احترامش از جاى بر مى خاست و به او خوش آمد مى گفت، و او را در كنار خود مى نشانید و گاهى هم دست او را مى بوسید و همیشه مى فرمود: خداوندا با خشنودى فاطمه خوشنود خواهد شد و با رنجش فاطمه غضبناك مى گردد.
و براى امیرالمؤمنین(ع) چند پسر بنام: امام حسن و امام حسین و محسن(ع) آورد ولى حضرت محسن به جهت آزارى كه بر او شد، سقط گردید. او دو دختر هم بنام: زینب و ام كلثوم(ع) آورد.

امام اول:
امام على امیرالمؤمنین(ع) فرزند ابوطالب، مادرش فاطمه بنت اسد، پسر عموى پیغمبر(ص) و شوهر دخترش و پدر امامان (ع) مى باشد. پس از پیامبر، پیشواى مردم جهان و امیر مؤمنان است.
در روز جمعه سیزدهم رجب سى سال پس از تولد پیغمبر(ص) در شهر مكه و در خانه كعبه قبله گاه مسلمانان بدنیا آمد، و در شب جمعه نوزدهم ماه رمضان در مسجد كوفه در محراب عبادت، با شمشیر ابن ملجم (لعین) ضربت خورد و پس از سه روز به درجه رفیعه شهادت نائل و بسوى پروردگار عالم شتافت در حالى كه سن شریفش شصت و سه سال بود. امام حسن و امام حسین(ع) مراسم غسل و كفن و دفن حضرت را عهده دار شدند و جنازه مباركش را در نجف اشرف و در همین بارگاه كنونى بخاك سپردند.
این راد مرد فضیلت داراى برتریهاى بیشمارى است. او اولین كسى بود كه به پیامبر(ص) گروید و در تمام عمرش به هیچ بتى سجده نگذارده بود، در تمام جنگها پیروزى نصیب او بود، و هیچگاه از میدان جنگ نگریخت و در قضاوت آنچنان ماهر بود كه پیامبر (ص) فرمود:
(اقضاكم على)
ترجمه: بهترین قاضى در میان شما على است. و در دانش آنطور بود كه پیغمبر (ص) فرمود:
(انا مدینة العلم و على بابها)
ترجمه: منم شهر علم و علیم در است. (درست این سخن گفت پیغمبر است) و در حقانیت چنان بود كه پیغمبر فرمود:
(على مع الحق والحق مع على)
ترجمه: حق با على است و على با حق است. در باره رعیت دادگر بود و از بیت المال به همگى یكسان مى داد، در ثروت زودگذر دنیا پرهیزكار بود، هرگاه به سركشى خزانه مسلمانان مى رفت به طلاها و نقره ها مى نگریست و مى فرمود:
اى زردیها و سفیدیها بروید غیر مرا فریب دهید (كه من فریب شما را نخواهم خورد) و سپس آنها را میان درماندگان تقسیم مى كرد، به بیچارگان رحم نموده و با فقرا نشست و برخاست مىنمود، نیاز حاجتمندان را بر مى آورد و برحق حكم مى كرد و به عدالت قضاوت مى فرمود، خلاصه او در همگى صفات مانند پیامبر(ص) بود، تا آنجا كه در آیه مباهله خداوند اورا خود پیغمبر دانسته است(5).

امام دوم:
امام حسن فرزند على بن ابیطالب(ع)، مادرش فاطمه زهرا (ع) دخت پیامبر ما محمد(ص) است، نوه رسول خدا(ص) و دومین جانشین آن حضرت، و پس ازامیرالمؤمنین او پیشواى مردم است.
در روز سه شنبه نیمه ماه رمضان سال دوم هجرت در مدینه منوره بدنیا آمد، و در روز پنجشنبه هفتم ماه صفر سال چهل و نه هجرى بوسیله زهر شهید شد، برادرش حسین(ع) مراسم غسل و كفن و دفن او را انجام و در مزار بقیع، همین جایگاه كنونى به خاكش سپرد. عبادتكارترین و داناترین مردم عصر خود بود و از همه كس بیشتر به پیامبر شباهت داشت و در زمان خود سخاوتمندترین خاندان نبوت و بردبارترین مردم بود.
آنقدر بخشش داشت كه: هنگامى یكى از كنیزان آن حضرت یك دسته ریحان باو تقدیم مى دارد باو مى گوید: تو را براى خدا آزاد ساختم و سپس مى فرماید: خداوند ما را این طور تربیت داده است:
(فإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها)(6).
یعنى: هرگاه براى شما هدیه اى آوردند بهتر از آنرا به آنان اهداء كنید. و در باره بردبارى آنحضرت گفته اند:
روزى یك نفر شامى آن حضرت را دید و دهان به ناسزاگوئى گشود. حضرت جوابش نداد، تا حرف خود را تمام كرد سپس بطرف او رفت و بر او سلام كرده با صورتى خندان گفت: اى آقا به گمانم شما غریب هستید؟ و شاید اشتباه مى كنید؟! اگر از ما رضایت بخواهى راضى مى شویم و اگر چیزى بخواهى به تو خواهیم داد، و اگر راهنمائى بخواهى دریغ نداریم و اگر از ما سرپرستى خواستى مى پذیریم، اگر گرسنه باشى سیرت مى نمائیم، اگر برهنه باشى لباست مى پوشانیم و اگر نیازمندى بى نیازت مى كنیم و اگر از جائى رانده شده اى پناهت مى دهیم، و اگر كارى دارى انجام مى دهیم، مرد شامى چون كلمات حضرت امام حسن راشنید بگریه در آمد (و فهمید كه دستگاه تبلیغاتى و دروغ پرداز معاویه چقدر او را به اشتباه انداخته است؟!) و گفت گواهى مى دهم كه توئى حجت خدا در روى زمین و خدا بهتر مى داند كه: رسالت خود را در چه خاندانى قرار دهد: (الله اعلم حیث یجعل رسالته).

امام سوم:
امام حسین فرزند على بن ابى طالب(ع)، مادرش فاطمه زهرا (ع) دختر حضرت محمد(ص) است نوه رسول خدا و سومین جانشین او است، و پس از برادرش حسن(ع) پیشواى مردم است.
در روز سوم ماه شعبان یكسال پس از برادرش امام حسن(ع) در مدینه منوره بدنیا آمد و در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یك هجرى، روز واقعه معروف عاشورا لب تشنه و مظلوم شهید شد.
پس از سه روز از شهادتش حضرت امام زین العابدین(ع) فرزندش جنازه مبارك او را در همین بارگاه فعلى در كربلا به خاك سپرد. فضائل حضرتش بیش از آنست كه بیان شود، او جگر گوشه رسول خدا بود و پیغمبر مى فرمودند:
(حسین منى و انا من حسین)
یعنى حسین از من است و من از حسینم. و در باره او و برادرش حضرت امام حسن فرمود:
(هما ریحانتاى فى الدنیا)
یعنى حسن و حسین جگرگوشه گان منند در دنیا و باز فرمودند:
(الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة)
یعنى: حسن و حسین دو بزرگ جوانان اهل بهشتند، نیز فرموده اند:
(الحسن والحسین امامان قاما او قعدا)
یعنى: حسن و حسین دو امامند، قیام كنند و یا قیام نكنند، حسین(ع) دانشمندترین، و عبادت كارترین مردم و آئینه تمام نماى پدرش امیرالمؤمنین(ع) بود. بیشتر شبها خودش شخصا انبان هائى پر از خوراك براى مستمندان بدوش مى كشید كه پس از شهادتش اثر این دوش كشیها در شانه مباركش دیده شد، بسیار كریم و بزرگ و بردبار بود كه مى گویند: عرب بادیه نشینى ضمن چند فرد شعر از آن حضرت درخواست بخشش نمود و گفت:

لم یخب الآن من رجاك و من          حرّك من دون بابك الحلقة

هركس به تو امید داشته نومید نگشته و هر آنكس كه در خانه ات را كوبیده دست خالى برنگشته است.

انت جواد و انت معتمد          ابوك قدكان قاتل الفسقة

تو سخاوتمند و پناه بى پناهانى، پدرت نابود كننده فاسقین بود

لولا الذى كان من اوائلكم          كانت علینا الجحیم منطبقة

اگر راهنمائیهاى پدر و جدت نبود پیكر ما را دوزخ فرا مى گرفت.

سپس حسین(ع) چهار هزار دینار باو داد و از او پوزش خواسته چنین فرمود:

خذها فإنى إلیك معتذر          واعلم بأنى علیك ذو شفقة

بگیر این مبلغ را من از تو پوزش مى خواهم و بدان كه نسبت بتو مهربانم.

لوكان فى سیرنا الغداة عصى           امست سمانا علیك مندفقة

اگر در آینده چیزى بدست ما آمد ثروت سرشارى بر تو ریزش خواهد نمود.

لكن ریب الزمان ذو غیر          والكف منى قلیلة النفقة

اما چكنم كه گردش زمانه به دلخواهم نیست؟! و اینك در دست من ثروت فراوانى نمى باشد.
آرى چنین كسى بود كه با نهضت خونین خود اسلام و دین جدش بلكه جهانى را براى ابد زنده كرد. نهضت حسینى نهضتى بود كه در جهان سابقه نداشت. حسین (ع) پس از برادرش برترین مردم بود كه خون خود را براى آبیارى درخت اسلام اهدا كرد.

امام چهارم:
امام على زین العابدین فرزند امام حسین(ع)، مادرش دختر یزدگرد (پادشاه ایران) است. در روز پانزدهم جمادى الاولى سال سى و شش هجرى در روزى كه جدش امیرالمؤمنین (ع) بصره را فتح كرد در مدینه منوره به دنیا آمد و در روز شنبه بیست و پنجم محرم سال نود و پنج هجرى با زهر كشنده اى مسموم و شهید گردید.
عمر شریفش پنجاه و نه سال بود، و در شهر مدینه، قبرستان بقیع به خاك سپرده شد.
در دانش و فضیلت و پرهیزكارى و دادرسى بى پناهان در زمان خود بى نظیر بود و علماى ما روایات بى شمار و پندها و دعاهاى بسیار زیادى از آن حضرت نقل كرده اند.
در شبهاى تاریك نقاب بر چهره مى انداخت تاكسى او را نشناسد و انبانهائى از سكه هاى طلا و نقره و یا از غذا و هیزم پر كرده بدوش مى گرفت و درب یك بیك خانه ها مى رفت و از روى قرعه بین مستمندان تقسیم مى كرد، پس از آنكه از دنیا رفت مردم مدینه فهمیدند، كسى كه نقاب به چهره داشته و انبان بدوش مى گرفت او بوده است. بسیار خوش داشت كه بر سر سفره او یتیمان و زمین گیران و مسكینان بنشینند، از اخلاق نیك آن حضرت این بود كه: ماهى یكبار غلامان خود را گرد خود جمع مى كرد و به آنان مى گفت: هركدام از شما زن مى خواهد، برایش همسر اختیار كنم و هركس میل دارد او را به دیگرى بفروشم خواهم فروخت، هركس مى خواهد آزادش كنم آزادش مى كنم و هنگامى كه مستمندى از او درخواست مى نمود مى فرمود آفرین برتو كه توشه مرا به آخرت مى رسانى.
آنقدر سجده هاى طولانى مى كرد كه به او لقب سجاد یعنى: بسیار سجده كننده دادند و در اثر سجده بسیار پیشانى و دو كف دست و دو سر زانوانش پینه بست و آنقدر عبادت مى كرد كه به او (زین العابدین) گفتند(7). یعنى زینت عبادت كنندگان.
هرگاه به نماز مى ایستاد بدنش مانند بید مى لرزید و رنگ صورتش زرد مى شد، مردى از نزدیكانش به او ناسزا گفت، حضرت ساكت مانده و هیچ نفرمود پس از چندى بسوى او روان شد، حاضرین گمان كردند حضرت مى خواهد جوابش را بدهد، ولى حضرت این آیه را از قرآن قرائت فرمود:
(والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین)(8).
ترجمه: آنان كه غضب خود را فرو مى نشانند و آنها كه طرف خود را مى بخشند، و خدا نیكوكاران را دوست مى دارد. سپس حضرت به آن مرد گفت برادرم شما جلو من ایستادى و گفتى.. و گفتى.. اگر راست گفتى و اینها در من بوده است، از خداوند براى خود آمرزش مى طلبم و اگر دروغ گفتى و اینها در من راه نداشته است، از خدا براى شما آمرزش مى خواهم.

امام پنجم:
امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین(ع) مادرش دختر امام حسن(ع) در روز دو شنبه سوم ماه صفر یا اول ماه رجب سال پنجاه و هفت هجرى در مدینه به دنیا آمد و در روز دو شنبه هفتم ماه ذیحجه سال یكصدو چهارده بوسیله زهر مسموم گردیده شهید شد، سن مباركش پنجاه و هفت سال بود و در مدینه منوره در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد.
داراى فضیلتهاى بزرگ، سیادت و آقائى، دیانت و دانش سرشار و بردبارى فراوان و اخلاق نیكو و عبادت بسیار و فروتنى و سخاوت بى كرانى بود. در نیك خلقى آن حضرت مى گویند: روزى یك نفر مسیحى به آن حضرت گفت (العیاذ بالله): تو بقر (گاو) هستى؟ حضرت فرمود: نه، من باقرم (شكافنده علوم) او گفت: تو فرزند آن زن آشپزى؟ حضرت فرمود: این حرفه او است گفت: تو پسر آن زن سیاهرنگ بدكاره زنگى هستى؟ حضرت فرمود اگر شما راست مى گوئى خدا آن زن را بیامرزد و اگر دروغ گفتى خدا شما را بیامرزد، مسیحى فورا مسلمان شد.
در دانش مانند دریاى خروشانى بود كه به هرپرسشى بى درنگ پاسخ مى داد، ابن عطاى مكى مى گوید: علماى بزرگ كه بخدمت حضرت باقر(ع) مى رسیدند، كوچك مى شدند و بقدرى نزد حضرت كوچك مى شدند كه ندیدم نزد هیچكس دیگر كوچك شوند. حكم بن عقبه با آن همه بزرگى كه در نظر مردم داشت، در خدمت حضرت باقر(ع) مانند كودكى بود كه در حضور آموزگارش نشسته باشد، محمد بن مسلم مى گوید: چیزى به خاطرم نیامد مگر آنكه از حضرت باقر(ع) پرسش نمودم و به اندازه سى هزار حدیث از آن حضرت پرسیدم، همیشه بیاد خدا بود، فرزندش حضرت صادق(ع) مى فرماید: (پدرم بسیار ذكر خدا مى كرد من همراهش بوده و او همیشه تسبیح خدا مى نمود و هرچند با مردم حرف مى زد از یاد خدا غافل نمى گردید).
عبادت و پارسائىاش بسیار بود و اشك از چشمانش جارى مى شد.


بدلیل محدودیت ارسال کاراکتر میهن بلاگ, ادامه را در اینجا مطالعه نمایید ...منبع: مركز نشر آثار و اندیشه هاى آیت الله العظمى شیرازى
شاید این جمعه بیاید ، شاید ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 06:24 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured
I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My website goes over a lot of the same subjects as yours and
I think we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!
Atletico Madrid Ny Trøje
چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:46 ب.ظ
this is very good post
چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:45 ب.ظ
so good post, thank share
جمعه 13 مرداد 1396 08:36 ق.ظ
It's an awesome post in support of all the online
users; they will obtain advantage from it I am sure.
جمعه 6 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Keep up the great work!
جمعه 6 مرداد 1396 09:14 ب.ظ
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
your posts! Carry on the superb work!
پنجشنبه 5 مرداد 1396 08:06 ب.ظ
Hi! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does running a well-established blog such as yours require a large amount
of work? I'm brand new to operating a blog however I
do write in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.
Please let me know if you have any kind of suggestions or tips
for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
جمعه 30 تیر 1396 05:58 ب.ظ
Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post
I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and
checking back often!
چهارشنبه 28 تیر 1396 09:28 ب.ظ
I visit every day some websites and websites to read articles,
however this website presents quality based posts.
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:52 ق.ظ
Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many
options out there that I'm totally confused ..

Any suggestions? Thanks!
چهارشنبه 28 تیر 1396 06:37 ق.ظ
Fantastic web site. Plenty of helpful info here. I am sending it to a
few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thanks in your sweat!
سه شنبه 27 تیر 1396 04:35 ب.ظ
Hi! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!
سه شنبه 27 تیر 1396 02:09 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content
seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure
if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The design and style look great though! Hope you get the
issue fixed soon. Cheers
شنبه 24 تیر 1396 02:16 ق.ظ
I do not know if it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems with
your website. It appears as though some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
if this is happening to them as well? This may be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Many thanks
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 09:34 ب.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Chrome, it looks fine but
when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!
شنبه 9 اردیبهشت 1396 08:39 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
of the pictures aren't loading properly. I'm
not sure why but I think its a linking issue. I've tried
it in two different web browsers and both show the
same outcome.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 04:23 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and all. But imagine
if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and
clips, this site could undeniably be one of the best in its
niche. Very good blog!
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 11:10 ب.ظ
Hi! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He
always kept talking about this. I will forward this
post to him. Fairly certain he will have a good read.
Thank you for sharing!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:41 ب.ظ
First off I want to say excellent blog! I had a quick question which I'd
like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear
your mind prior to writing. I've had a hard time
clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but
it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Thank you!
یکشنبه 27 فروردین 1396 11:28 ب.ظ
Quality content is the main to invite the visitors to
pay a visit the website, that's what this
web page is providing.
یکشنبه 27 فروردین 1396 09:35 ب.ظ
I am in fact grateful to the owner of this website
who has shared this fantastic paragraph at here.
جمعه 18 فروردین 1396 04:59 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your site in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبسایت تـ ع ـجیل

گروه سایبری و امربمعروف تعجیل | TaaJiL


◄ موضوعـــــــات گروه تـ ع ـجیل ►
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
 -----------------------------------
 ✔ اخبار ظهور                             
 
 ✔ آخرین تحولات دوران غیبت        
 
 ✔ دلنوشته های غـروب جمعه     
 
 ✔ ختم صلــوات جهت تـ ع ـجیل  
 
 ✔ مطالب مربوط به امام زمان عج  
 
 ✔ مهدی شناسی (شناخت امام) 
 
 ✔ ختم آیت الکرسی جهت تـ ع ـجیل

 ✔ آخرین سخنرانی های اساتید (رائفی پور, دکتر عباسی)
 
 ✔ شناخت فراماسونری, اُمانیسم, صهیونیزم, شیطان پرستی          
 
 
 
 -------------------------------------  
◄ موضوعـــــــات متفرقه ►
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
 ----------------------------------------

 ✔ جنگ نرم 
 
 ✔ مطالب مناسبتی
 
 ✔ شهدا و فرهنگ شهادت           
 
 ✔ چادر حجاب برتر 
 
 ✔ ولایت و رهبری 
 
 ✔ نماز و آثار آن 
 
 ✔ قرآن کتاب هدایت 
 
 ✔ احادیث و ادعیه 
 
 ✔ مدیا مذهبی 
 
 ✔ جنگ سایبری
 
 ✔ اخبار داخلی و خارجی              
  
 ✔ تبادل لینک 12 گانه با پایگاههای ارزشی 
 
 ✔ ........ 
 
بشــــارت های ظهور


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

پخش آنلاین تمامی بشارت ها :


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
دانلود ام پی تری
تمامی بشارت ها :

بشارت اول
بشارت دوم
بشارت سوم
بشارت چهارم
بشارت پنجم~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


بشارت چهار


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


بشارت سه


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


بشارت دو


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


بشارت یک

آمار بازدید
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
لینک 99 دوست آخر
تیم نویسندگی "گروه سایبری تعجیل" حضور شما رو در این پایگاه ارج مینهد.ء
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
ادیت قالب : mirzabeigi.com
کلیه حقوق این پایگاه برای تـ ع ـجیل | TaaJiL ( گروه سایبری و امر به معروف تعجیل ) محفوظ است